Bråck

=
Bråck
Reponibelt bråck
Inklämt bråck är per definition ej reponibelt

Typer av bråck

Handläggningen vid inklämning är i princip densamma oavsett bråck, se inklämt bråck

Ljumskbråck

 • Drabbar i huvudsak män
 • Incidens 10-20% av män
 • Störst inklämningsrisk hos barn (otät processus vaginalis)
 • Från ljumskkanalen och ev ner i skrotum
 • Indelning indirekt/direkt bråck är mer av akademisk betydelse
 • Oftast innehållande tunntarm

Femoralbråck

 • Drabbar i huvudsak äldre kvinnor
 • Innehåller oftast abdominellt fett eller tunntarm
 • Hög inklämningsrisk pga liten kanal

Ärrbråck

 • Vanlig senkomplikation till bukkirurgi
 • Symtom i form av obehag, tyngdkänsla, smärtor och kosmetiskt störande
 • Liten risk för inklämning pga oftast stort hål
 • Operationsindikation om inklämningsepisoder eller kosmetiskt störande. Planerad op: utprova gördel (cirka 24h i 2v, sedan 12h i 4 v), Fragmin 5000E t o m 4 dagar efter operation, Alvedon 1g x 4 samt Tradolan/Dexofen vb, sjukskrivning 0-4 v enligt f-kassan.

Navelbråck

 • Ofta hos småbarn
 • Dubbelt så vanligt för flickor
 • Innehåller oftast intraabdominellt fett
 • Läker oftast spontant hos spädbarn
 • Åtgärdas med icke resorberbar sutur vid 2-4 års ålder
 • Navelbråck hos spädbarn är helt ofarligt och kläms aldrig in. Syns ofta tydligare när barnet skriker pga buktryck, men det är inte bråcket som smärtar vilket föräldraran ofta tror.

Epigastrikabråck

 • Pga defekt i linea alba, mellan processus xiphoideus och navel
 • Något vanligare hos män
 • Innehåller oftast intraabdominellt fett

Invagination

 • tarm glider in i tarm vilket leder till stopp